THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỐI VỚI NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Không cần biết bên mua đã được nhận bàn giao nhà hay chưa, việc chuyển nhượng tất cả các hợp đồng mua bán phải được thực hiện trước khi hồ sơ đề nghị cấp quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Việc thực hiện các hợp đồng mua bán phải được thực hiện cho từng căn hộ hoặc nhà riêng lẻ. Với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó. Trong trượng hợp muốn chuyển nhượng một hoặc một số căn hộ thì phải ký hợp đồng hoặc ký phụ lục bổ sung cho các căn hộ dự định chuyển nhượng.

 

TRÌNH TỰ, TỤC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI GỒM CÁC BƯỚC SAU

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định và theo mẫu tại Thông Tư 19/2016/TT-BXD.

Bước 2: (Nếu có) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức kinh doanh Bất Động Sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh Bất Động Sản thì Văn Bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. Ngược lại, nếu bên chuyển nhượng có chúc năng kinh doanh Bất Động Sản thì việc công chứng, chứng thực hợp đồng sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên.

Hồ sơ đề nghị công chứng, chứng thực gồm các giấy tờ sau:

7 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư, trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng trước đó.

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy tờ: Chứng mình nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị là cá nhân, nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó và các giấy tờ công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Bước 3: (Nếu có) thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí tại cơ quan thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng. Trường hợp được miễn thuế phải có tài liệu chứng minh.

Bước 4: Yêu cầu chủ đầu tư phải xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Bên chuyển nhượng nộp 1 bộ hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồn, gồm các giáy tờ sau:

5 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, trong đó 1 bản của bên chuyển nhượng.

Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư. Trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ 2 thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó. Trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải kèm theo bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở.

Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định phái luật về thuế.

 

 

Bài viết liên quan

GỌI NGAY: 0905 38.58.28